Raporte të solvencës

12546002_10208714285358925_1572950727_o

  
Në mënyrë që të dini potencialin tuaj ose të ndonjë prej partnerëve tuaj të biznesit apo konkurrentëve, zgjidhni për të punuar me ne. Para çdo vendim që ju bëni, për të shmangur ose të paktën  minimizuar ndikimin e borxheve të këqija, gjëja më e mirë është që të keni një raport të solvencës.Me përvojën nga kompanitë kryesore në këtë fushë tani ne ju ofrojmë Raport të solvencës për kompanitë në Maqedoni dhe Shqipëri.

Nëpërmjet Raportit tonë të solvencës ne ju ofrojmë: një pasqyrë të profilit dhe informacione të kompanisë, të dhënat financiare (minimum për 3 vitet e fundit, nëse janë të disponushme), treguesit financiarë, strukturën e kompanisë, vendet e ushtrimit të aktivitetit dhe kompanitë e lidhura, blloqet e llogarive bankare, ndalime, sanksionet, ndryshimet e regjistruara minimum për 3 vitet e fundit dhe shumë detaje të tjera.

Raporte të solvencës Reviewed by on .    Në mënyrë që të dini potencialin tuaj ose të ndonjë prej partnerëve tuaj të biznesit apo konkurrentëve, zgjidhni për të punuar me ne. Para çdo vendim që ju b    Në mënyrë që të dini potencialin tuaj ose të ndonjë prej partnerëve tuaj të biznesit apo konkurrentëve, zgjidhni për të punuar me ne. Para çdo vendim që ju b Rating: 0
scroll to top