Kontabilitet

  • Mbajtja e llogarive (Kontabilitet) – Për klientët të cilët fillojnë veprimtarinë dhe që kanë nevojë për një kompani të specializuar për të mbajtur librat e tyre ne ofrojmë: mbajtje llogarie te shërbimeve, përgatitjen e pasqyrave financiare në përputhje me standardet e kontabilitetit, përgatitjen e pasqyrave financiare dhe të tjera raporteve financiare të kërkuara nga pronarët, këshilla profesionale në lidhje me strukturën, paraqitjen dhe prezentimin e këtyre pasqyrave financiare.

 

design-015 (sq)

____________________________________________________
Telefoni: +38973220222   &  +38931618861
E-mail: info@finnconsulting.mk
www.finnconsulting.mk

Kontabilitet Reviewed by on . Mbajtja e llogarive (Kontabilitet) - Për klientët të cilët fillojnë veprimtarinë dhe që kanë nevojë për një kompani të specializuar për të mbajtur librat e tyre Mbajtja e llogarive (Kontabilitet) - Për klientët të cilët fillojnë veprimtarinë dhe që kanë nevojë për një kompani të specializuar për të mbajtur librat e tyre Rating: 0
scroll to top