Edhe 400 tjerë të papunë do të përfitojnë GRANTE prej 4000 euro…

Edhe 400 tjerë të papunë do të përfitojnë GRANTE prej 4000 euro…

Prej me datë 29/05/2017 deri me 12/06/2017 aplikoni të fitoni grante përmes programit për vetëpunësim! U bëhet thirrje personave të evidentuar si të papunë, tëcilët në mënyrë akti ...

Read More »
scroll to top